×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór ofert - Wykonanie serwisu WWW wraz z Systemem zarządzania treścią oraz indywidualnym projektem graficznym

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych planuje zlecić wykonanie serwisu WWW wraz z Systemem zarządzania treścią oraz indywidualnym projektem graficznym. Poniżej znajdziecie Państwo ogłoszenie o zamówieniu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz do składania ofert w przedmiotowym działaniu.

Całe postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych.

Sposób składania ofert
Oferty należy składać osobiście/drogą pocztową na adres: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole lub elektronicznie na adres: frssek@fundacja.opole.pl.

Termin nadsyłania ofert:  25.05.2015 r.
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty, a nie data stempla pocztowego. Oferty doręczone po podanym wyżej terminie podlegają odrzuceniu.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań odnośnie w/w zamówienia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:


Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
e-mail: frssek@fundacja.opole.pl

 

PDFOgłoszenie w sprawie naboru ofert.pdf

PDFWzór formularza ofertowego.pdf