Nabór ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Śląska za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem

Oczekiwane terminy przeprowadzenia badania:

I etap jako badanie wstępne od 21.11.2016r. do 31.12.2016r.

II etap jako badanie zasadnicze wraz z wydaniem opinii i raportu:  od 01.02.2017r. do 14.04.2017r.

 

Dodatkowych informacji udzieli Główna Księgowa, Pani Klaudia Mika Tel. 77 / 423 28 90 lub, e-mail: k.mika@fundacja.opole.pl

 

Oferta musi zawierać następujące dane:

  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa Fundacja;
  2. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym;
  3. wstępny harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego;
  4. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat;
  5. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe).

 

Termin nadsyłania ofert: 22.08.2016r. – 09.09.2016r.

 

Adres nadsyłania ofert: Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

 

O wyniku naboru wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Fundacji.

 

PDFKarta informacyjna do wyceny badania sprawozdania finansowego.pdf
 

 

 

 

Przewiń do góry