Suche in der Seite

Zapisz si� do Newslettera

Regionale Finanzierungsanstalt

FE_IR_POZIOM-Kolor-01.jpeg

--> PUNKT KONSULTACYJNY <--

Rolę Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa Opolskiego od 30 lipca 2008 roku pełni Fundacja Rozwoju Śląska.

Regionalna Instytucja Finansująca jest agencją, która na szczeblu regionalnym administruje środkami Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. RIF współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju MSP.

Rolą RIF jest:

www.parp.gov.pl