Nabór ofert - Opracowanie projektu graficznego oraz produkcja materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Śląska prowadzi nabór ofert na opracowanie projektu graficznego oraz produkcję materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią ogłoszenia o naborze oraz do składania ofert na udostępnionym formularzu ofertowym.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać osobiście/drogą pocztową na adres: Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole lub drogą elektroniczną na adres frssek@fundacja.opole.pl.

 

Termin nadsyłania ofert: do 10.05.2016r. (wtorek)


W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań odnośnie w/w zamówienia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
Tel.  +48 77 454 25 97
Fax. +48 77 454 56 10
E-mail: frssek@fundacja.opole.pl

 

DOCXFORMULARZ OFERTY - TECZKI.docx
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TECZKI.pdf
PDFOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - TECZKI.pdf

 

Przewiń do góry