Informacja w sprawie realizacji Programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"

Informujemy, że wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego – Fundacji Rozwoju Śląska w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” z dniem 05.04.2016 r. o godz. 13.25 przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu. W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego po tym terminie nie uzyskają rekomendacji z powodu wyczerpania środków. Ostateczna decyzja będzie zależna od ilości zatwierdzonych i odrzuconych wniosków, które dotychczas złożono.

Przewiń do góry