Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Sprawozdanie z działalności 2015

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

 

Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i pozostałych opłatach

Lp.

Środki

Wartość spłaty kapitału pożyczek

Wartość
spłaty odsetek
od pożyczek

Wartość pozostałych opłat od udzielonych pożyczek

1.

Fundusz Środki Zwrotne

5.591.671,55

548.038,47

5.396,42

2.

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie – BGK*

160.284,90

21.621,02

60,00

3.

Fundusz BWI 2010-2015

2.388.586,53

173.082,31

1.110,00

4.

Fundusz BWI 2009

329.735,97

33.955,67

213,00

5.

Fundusz Powodziowy-2010*

4.171,21

10.060,47

0,00

6.

Fundusz Powodziowy-2014*

21.349,79

0,00

0,00

7.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

119.827,90

3.259,35

80,00

8.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy I

5.822.958,78

485.658,00

6.061,98

9.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy II

6.610.622,74

564.599,71

4.780,00

10.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy III

8.547.579,85

964.959,89

5.270,01

11.

Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy

6.384.971,99

1.288.126,23

5.210,00

12.

Odsetki skapitalizowane

0,00

129.960,56

0,00

Razem

35.981.761,21

4.223.321,68

28.181,41

 

Tabela nr 2. Wysokość spłat kapitału pożyczek oraz wysokość spłaty odsetek od pożyczeki pozostałych opłat.

* - środki uzyskane ze spłat kapitału pożyczek w ramach Programów/Funduszy nie stanowią przychodów Fundacji. Środki zwracane są  Instytucjom zarządzającym w terminach zgodnych z umowami.

 

Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową

 1.  

Instytucja finansująca

Nazwa projektu

Kwota dotacji
[w PLN]

 1.  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

„Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej”

 1.  
 1.  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

„Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji Finansującej”

 1.  
 1.  

Minister Gospodarki

Usuwanie skutków powodzi – maj 2014

 1.  
 1.  

Bank Gospodarstwa Krajowego

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

 1.  
 •  
 1.  

Tabela nr 3. Wysokość uzyskanych dotacji na działalność statutową.

 

Informacja o pozostałych przychodach finansowych

Lp.

Środki

A

Odsetki na bieżących

rachunkach bankowych

B

Odsetki od lokat

A+B

Łącznie

 

1.

Środki zwrotne

127.519,58

257.522,25

385.041,83

2.

Fundusz BWI

0,00

8.819,58

8.819,58

3.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

0,00

137.199,36

137.199,36

4.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy I

26.539,56

325.923,54

352.463,10

5.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy II

20.315,69

229.687,02

250.002,71

6.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy III

31.444,16

101.616,46

133.060,62

7.

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

27.567,42

180.557,96

208.125,38

8.

Fundusz Fundacji

0,00

28.603,57

28.603,57

9.

Baden – Wűrttemberg International

0,00

186,05

186,05

10.

Środki Centrum Biznesu

5,23

0,00

5,23

Razem

233.391,64

1.270.115,79

1.503.507,43

 

 Tabela nr 4. Wartość odsetek uzyskanych ze środków na rachunkach bieżących oraz lokat terminowych na dzień 31.12.2015r.

 

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry