Działania na rzecz Mniejszości Niemieckiej

W ramach działań na rzecz Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Fundacja Rozwoju Śląska działa m.in. w dwóch poniższych obszarach:

1. Dotacje dla struktur Mniejszości Niemieckiej oraz organizacji związanych z Mniejszością Niemiecką.

W ramach tego programu Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji Mniejszości Niemieckiej zamieszkujących w Polsce m.in. w zakresie:

  • edukacji, kształcenia ustawicznego
  • działań na rzecz użyteczności społecznej
  • finansowania kosztów osobowych oraz administracyjnych
  • remontów i modernizacji domów spotkań.

Organizacje Mniejszości Niemieckiej są wspierane przez Fundację w ramach dotacji udzielanych z podlegających rozliczeniu programów dotacyjnych.

 

2. Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla

Program Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla  utworzony został  w 2018 roku,  przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do dwudziestego szóstego roku życia, mieszkających na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.


Przewiń do góry