Wynik z naboru ofert na ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu użyczonego Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

W związku z przeprowadzonym naborem ofert na ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu użyczonego Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z dnia 17.12.2015r. Fundacja postanowiła zlecić Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Makroregion Detaliczny Dolnośląski Departament Sprzedaży – Sieć Wyłączna, 45-061 Opole, ul. Katowicka 50 (WARTA), które jako jedyne złożyło ofertę.

 Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie zamieszczane są aktualne ogłoszenia o prowadzonych naborach.


„Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki

ze środków budżetu państwa.”

 

Przewiń do góry