Wynik z naboru ofert na dostawę środków czystości

W związku z przeprowadzonym naborem ofert na dostawę środków czystości z dnia 16.12.2015r. Fundacja postanowiła zlecić realizację zadania Zakładowi Usług Handlowych „PAMPEX” Władysław Toczek i Janusz Pluta Sp. J. ul. Budowlanych 54, 45-124 Opole, który jako jedyny złożył ofertę.

 Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie zamieszczane są aktualne ogłoszenia o prowadzonych naborach.


„Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki

ze środków budżetu państwa.”

Przewiń do góry