Spotkanie z Instytucjami otoczenia biznesu

W dniu 08.12.2015 w Centrum Biznesu odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z innymi Instytucjami Otoczenia Biznesu z terenu województwa opolskiego.

Zaproszone zostały wszystkie działające IOB z naszego województwa. Wśród około 35 obecnych na spotkaniu osób byli przedstawiciele 15 IOB, pan dyrektor OCRG- Roland Wrzeciono, oraz przedstawiciele Partnerów Centrum Biznesu. Goście zostali przywitani przez Dyrektor Fundacji, panią Helenę Lellek, następnie głos zabrał Marcin Kus- kierownik Centrum Biznesu. Tematem prelekcji było przedstawienie oferty Centrum, a także zaproponowanie współpracy Fundacji z pozostałymi ośrodkami IOB. Kolejną osobą, która zabrała głos był pan Roland Wrzeciono, który nakreślił strategię współpracy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) z IOB. Następnie przedstawione zostały oferty funduszy pożyczkowych działających przy Fundacji, a także możliwości zabezpieczenia udzielonych pożyczek przez Opolski Regionalny Fundusz Regionalny (ORFPK). Fundusz reprezentował Prezes Zarządu, pan Grzegorz Obara. Partnerzy Centrum Biznesu otrzmyali możliwość przedstawienia swojej oferty, skierowanej dla przedsiębiorców.

Myślimy, że spotkanie to zainicjuje cykl spotkań działąjących IOB i stworzyło podwaliny do nawiązania ścisłej współpracy w zakresie wspierania przedsiębiorczości. 

 

 

Przewiń do góry