Pożyczka uzupełniająca - na utworzenie miejsca pracy

belka MRiPS_WWS_BGK.jpeg

Podstawowe informacje


Szanowny Kliencie!

Poniższy link przekieruje Cię do elektronicznego formularza Wniosku pożyczkowego "Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie". Zarejestruj się na portalu, wypełnij cały wniosek pożyczkowy oraz załącz stosowne dokumenty w postaci skanów. Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualny adres e-mail podawany w czasie rejestracji, gdyż wszelkie informacje na temat zmiany statusu wniosku będą przesyłane na podany e-mail. Po przesłaniu wniosku do Fundacji Rozwoju Śląska otrzyma on status "Przyjęty" lub "Do uzupełnienia". W przypadku konieczności wniesienia poprawek do wniosku, zostanie odesłany do korekty w edytowalnej postaci.

Złóż wniosek ON-LINE


1. Wniosek

DOCXWzór wniosku o pożyczkę uzupełniającą na utworzenie stanowiska pracy.docx

 

2. Załączniki do wniosku podstawowe

DOCXZałącznik nr 1 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.docx
DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie o nieubieganiu się o środki publiczne na wnioskowane przedsięwziecie.doc
DOCZałącznik nr 4 Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy, poręczyciela.doc
DOCXZałącznik nr 5 Opinia powiatowego urzędu pracy.docx
DOCZałącznik nr 10 Oświadczenie potwierdzające prawo opieki, dotyczy opiekuna osoby niepełnosprawnej.doc

 

3. Załącznik do wniosku dodatkowy

DOCXZakres danych osobowych, RODO.docx

 

4. Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń

PDFRPPBWwS - Regulamin.pdf

PDFRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną FRŚ.pdf

PDFPolityka prywatności.pdf

 

5. Aneks do umowy

DOCXOświadczenie o danych z dowodu osobistego - od dnia 16.05.2022.docx

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx

 

6. Dokumenty do rozliczenia pożyczki

XLSArkusz rozliczeniowy pożyczki.xls
PDFWskazówki dotyczące rozliczenia pożyczki.pdf

 

Przewiń do góry