Pożyczka podstawowa - na podjęcie działalności gospodarczej

belka MRiPS_WWS_BGK.jpeg

Podstawowe informacje


Szanowny Kliencie!

Poniższy link przekieruje Cię do elektronicznego formularza Wniosku pożyczkowego "Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie". Zarejestruj się na portalu, wypełnij cały wniosek pożyczkowy oraz załącz stosowne dokumenty w postaci skanów. Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualny adres e-mail podawany w czasie rejestracji, gdyż wszelkie informacje na temat zmiany statusu wniosku będą przesyłane na podany e-mail. Po przesłaniu wniosku do Fundacji Rozwoju Śląska otrzyma on status "Przyjęty" lub "Do uzupełnienia". W przypadku konieczności wniesienia poprawek do wniosku, zostanie odesłany do korekty w edytowalnej postaci.

Złóż wniosek ON-LINE


WZORY FORMULARZY

1. Wniosek

DOCXWzór wniosku o pożyczkę podstawową na rozpoczęcie działalności.docx
PDFWskazówki dotyczące wypełniania pkt. 2.2 i 2.3 wniosku.pdf

2. Załączniki do wniosku - podstawowe

DOCXZałącznik nr 1 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.docx
DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie o nieubieganiu się o środki publiczne na wnioskowane przedsięwziecie.doc
DOCZałącznik nr 4 Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy, poręczyciela.doc
DOCZałącznik nr 5 Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.doc
DOCZałącznik nr 10 Oświadczenie potwierdzające prawo opieki, dotyczy opiekuna osoby niepełnosprawnej.doc

3. Załączniki do wniosku - dodatkowe

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument.docx
DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca.docx
DOCXInstrukcja wypełniania upoważnień BIG IM.docx
DOCXFormularz oceny wstępnej.docx
PDFTabela opłat i prowizji
DOCXZakres danych osobowych, RODO.docx

DOCOświadczenie majątkowe - załącznik rolniczy.doc

4. Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń

PDFRPPBWwS - Regulamin.pdf

PDFRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną FRŚ.pdf

PDFPolityka prywatności.pdf

5. Dokumenty dot. umowy

DOCXOświadczenie o danych z dowodu osobistego - od dnia 16.05.2022.docx
XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx

 

6. Dokumenty do rozliczenia pożyczki 

XLSArkusz rozliczeniowy pożyczki.xls
PDFWskazówki dotyczące rozliczenia pożyczki.pdf

 

Pożyczka uzupełniająca - na utworzenie miejsca pracy

Pożyczka dla przedsiębiorcy - na utworzenie miejsca pracy

Kontakt - składanie wniosków

 

Przewiń do góry