RIF - Działanie 1.4-4.1

 

PO IG 1.4 - 4.1 Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4-4.1

Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Na co:

  • Etap I (Działanie 1.4):
    • Projekty badawcze i rozwojowe,
    • wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu
  • Etap II (Działanie 4.1):
    • Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

Dla kogo:

  • przedsiębiorcy.

 

Przewiń do góry