RIF - Działanie 6.1.

 

PO IG 6.1. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 
Na co:

  • Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
  • projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz
  • projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

 
Dla kogo:

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
  • instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarczego. 

 
Dodatkowe informacje o działaniu zawiera pakiet informacyjny.
 
Szczegółowe informacje na temat programu będą dostępne w momencie rozpoczęcia funkcjonowania programu.

 

 

Przewiń do góry