RIF - Regionalna Instytucja Finansująca

POIR stopka loga.png

 

Rolę Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa Opolskiego od 30 lipca 2008 roku pełni Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Regionalna Instytucja Finansująca jest agencją, która na szczeblu regionalnym administruje środkami Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. RIF współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju MSP.

Rolą RIF jest:

  • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa, 
  • obsługa administracyjna funduszy strukturalnych w zakresie obowiązków powierzonych przez PARP
  • promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców usług doradczych, 
  • promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców), 
  • współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów
  • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
  • prowadzenie bazy danych przedsiębiorców i wniosków. 

www.parp.gov.pl

Przewiń do góry