Sprawozdanie z działalności 2022

Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu ustanowiona została aktem notarialnym Rep. Nr A 4300/91 z dnia 2 grudnia 1991 roku, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Panią Cecylią Sterc. Zarejestrowana w dniu 3 lipca 1992 roku oraz wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788. Dnia 2 października 2001 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie REGON Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny 530591858 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435. Aktualny adres do korespondencji to 45-837 Opole, ul. Wrocławska 133, adres poczty elektronicznej: sekretariat@fundacja.opole.pl oraz adres strony internetowej: www.fundacja.opole.pl. Od marca 2016 uruchomiony został profil Fundacji Rozwoju Śląska na portalu społecznościowym Facebook.com, który cieszy coraz większym zainteresowaniem. Ta nowoczesna platforma komunikacji umożliwia dostęp do szerokiego grona osób, stanowiąc jednocześnie skuteczne narzędzie do promocji działalności Fundacji.
 

Fundacja posiada dwa organy kolegialne: Radę Fundacji, spełniającą funkcje nadzorcze i doradcze oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Fundacji, kierującym Fundacją. Administracyjno-techniczną obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje Dyrektor, powoływany przez Zarząd. Dyrektor realizuje uchwały Zarządu i działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd Programu działania. Skład osobowy organów Fundacji na dzień 31.12.2022r. przedstawiał się następująco:

Rada Fundacji         

 

Zarząd Fundacji

Ryszard Galla

Przewodniczący Rady

 

Henryk Wróbel

Prezes Fundacji

Marcin Lippa

Wiceprzewodniczący Rady 

 

Eugeniusz Nagel

Członek Zarządu

Rafał Bartek

Członek Rady

 

Jacek Wróbel

Członek Zarządu

Erwin Filipczyk

Członek Rady

 

 

 

Krystyna Kadlewicz

Członek Rady

 

 

 

Michał Schlueter

Członek Rady

 

 

Kliknij, aby pobrać sprawozdanie: PDFSprawozdanie FRS 2022.pdf

 

Przewiń do góry