Seminarium analityczno-badawcze 31 lipca 2015r. Kraków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na zbliżające się interesujące wydarzenie – Seminarium badawczo-analityczne, które odbędzie się 31 lipca 2015 roku w Krakowie w Hotelu ASPEL, ul. Bratysławska 2

Tematyka warsztatu

Badania prowadzone w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” to nieocenione źródło informacji dla osób działających w obszarze rynku pracy i edukacji. W jednym badaniu można uzyskć informacje na temat popytu na kompetencje wśród pracodawców oraz podaży tych kompetencji wśród dorosłych Polaków, uczniów i studentów oraz osób bezrobotnych.

Warsztaty mają na celu ułatwienie wszystkim chętnym prowadzenie samodzielnych analiz w oparciu o bazy z wynikami BKL, które corocznie publikowane są na stronie www.bkl.parp.gov.pl.

W trakcie spotkania omówione zostaną możliwe obszary analiz, struktura baz danych oraz zaprezentowane zostaną możliwe do zastosowania metody statystycznej analizy danych.

Link do rejestracji na spotkanie w Krakowie: http://bkl.parp.gov.pl/rejestracja-krakow

Pełne informacje oraz program seminarium dostępne są na stronie: www.bkl.parp.gov.pl

Przewiń do góry