×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r. - II runda

Do 5 sierpnia 2015 r. trwa nabór w ramach II rundy 2015 programu Wsparcie na uzyskanie grantu, który stwarza możliwość uzyskania refundacji kosztów przygotowania i złożenia aplikacji międzynarodowych programów innowacyjnych, do programów takich jak Horyzont 2020, 7.

 

Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innych (także bilateralnych oraz ogłaszanych i wdrażanych poza UE; lista: www.parp.gov.pl/granty).

 

Wsparcie może dotyczyć wniosków składanych do Horyzontu 2020, 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz innych międzynarodowych programów innowacyjnych, także takich spoza Unii Europejskiej. Muszą one jednak spełniać wymogi takie, jak:

1. zakładać współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami (również organizacjami stowarzyszającymi przedsiębiorców, które są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami),

2. współpraca ta musi dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (definicja badań naukowych i prac rozwojowych znajduje się w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki),

3. realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r.

Szczegóły na temat programu, w tym listę programów spełniających wymogi  PARP, można znaleźć na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl/granty). Można zapytać eksperta PARP, czy dany program spełnia wymogi międzynarodowego programu innowacyjnego, wysyłając zapytanie na adres e-mail: . Wszelkie informacje na temat programu można także uzyskać pod numerami tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02.