Dziękujemy za wspólny rok!

2022-12-30- PODSUMOWANIE.png

Koniec roku to dobry czas na krótkie podsumowanie minionych 12 miesięcy, które były dla nas  bardzo pracowite i obfitujące w wiele wydarzeń.

Dla Fundacji rok 2022 był rokiem szczególnym, ponieważ obchodziliśmy Jubileusz 30-lecia. Mieliśmy zatem okazję do podsumowania działalności trzech minionych dekad, przyjmowania podziękowań,  gratulacji, ale również wyróżnienia osób które w sposób szczególny angażowały się w działalność Fundacji.

W roku 2022 realizowaliśmy działalność dotacyjną dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce w zakresie edukacji i kształcenia ustawicznego, działań na rzecz użyteczności społecznej czy finansowania kosztów osobowych, administracyjnych i remontów domów spotkań.

Ostatnie 12 miesięcy to również bardzo intensywny czas w działalności pożyczkowej, udzieliliśmy 297 pożyczek, w ramach 10 różnych funduszy, przekazując wsparcie przekraczające ponad 99 mln zł. Uczestniczyliśmy ponadto w spotkaniach z  przedsiębiorcami w regionie oraz na webinariach organizowanych w przestrzeni online, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Nie możemy również nie wspomnieć o działalności naszego biura rachunkowego, które wyspecjalizowało się w obsłudze fundacji i stowarzyszeń, czy usłudze wirtualnego biura i wynajmie naszej Sali konferencyjnej.

W roku 2022 zrealizowaliśmy także 5 edycję Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla, przyznając 87 stypendiów dla uzdolnionych oraz zaangażowanych społecznie uczniów i studentów, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Ponadto w ostatnich miesiącach wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej realizowaliśmy projekt LernRaum.pl w ramach którego na terenie całej Polski zorganizowano 168 wykładów, 140 warsztatów oraz 15 kursów języka niemieckiego, a z projektu skorzystało łącznie 2.5 tys. uczestników.

Rok zamykamy z optymizmem i czekamy na nowe wyzwania.

Dziękujemy za Państwa zaufanie i do zobaczenia w Nowym Roku 2023.

#Fundacjadlaciebie

Przewiń do góry