×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ogłoszenie o zamówieniu – zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia toalet

stopka ofert CB.jpeg

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.01.01.01-16-008/11-00 z dnia 04.06.2012 r. realizuje projekt „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze”.

W trakcie okresu realizacji przedmiotowego projektu planuje się zlecić zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia toalet na potrzeby projektu „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze”. Poniżej znajdziecie Państwo ogłoszenie o zamówieniu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz do składania ofert w przedmiotowym działaniu.

Całe postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać osobiście/drogą pocztową na adres: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole lub pocztą elektroniczną na adres: frssek@fundacja.opole.pl

Termin nadsyłania ofert:  02.06.2015 r. godz. 15.00.

UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty, a nie data stempla pocztowego. Oferty doręczone po podanym wyżej terminie podlegają odrzuceniu.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań odnośnie w/w zamówienia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
e-mail: frssek@fundacja.opole.pl


Data zamieszczenia: 2015-05-27