×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup, dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do aneksów kuchennych

stopka ofert CB.jpeg

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.01.01.01-16-008/11-00 z dnia 04.06.2012 r. realizuje projekt „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze”.

W trakcie okresu realizacji przedmiotowego projektu planuje się zlecić zakup, dostawę i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do aneksów kuchennych na potrzeby projektu „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze”. Poniżej znajdziecie Państwo ogłoszenie o zamówieniu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz do składania ofert w przedmiotowym działaniu.

Całe postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych.

Sposób składania ofert
Oferty należy składać osobiście/drogą pocztową na adres: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole.

Termin nadsyłania ofert:  25.05.2015 r. godz. 15.00.
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty, a nie data stempla pocztowego. Oferty doręczone po podanym wyżej terminie podlegają odrzuceniu.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań odnośnie w/w zamówienia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
e-mail: frssek@fundacja.opole.pl

Data zamieszczenia: 2015-05-18