Akademia Menedżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji

2022-08-26- Akademia Menedzera MMSP.png

Zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców do pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menedżerskiej.

Maksymalne dofinansowanie: 150.000,00 zł (do 80% wartości projektu)

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą zdiagnozować potrzeby mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania transformacją cyfrową, określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiskami menedżerskimi, skorzystać z usług doradczych i/lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych.

O refundację usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem  w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych w dobie transformacji cyfrowej ubiegać mogą się:

- właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP,

- pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,

- pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowiska kierownicze.

Szczegółowe informacje: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow  

Przewiń do góry