Fundusz stypendialny 2022

2022-07-13- podsumowanie fundusz stypendialny.png

W marcu br. zainaugurowaliśmy kolejną, piątą edycję Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla. Nasze stypendia cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością, czego świadectwem jest liczba złożonych wniosków z terenu całej Polski.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej w roku szkolnym/akademickim 2021/2022, o które ubiegać mogą się dzieci i młodzież wywodząca się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

30 czerwca br. zakończono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego 2022. Z przyjemnością informujemy, że łącznie wpłynęło 117 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 95 z woj. opolskiego, 18 z woj. śląskiego oraz po 2 wnioski z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Najwięcej wniosków złożono w kategorii naukowej.

Złożone wnioski w najbliższym czasie poddane zostaną ocenie formalnej, następnie  wszystkie wnioski złożone w terminie rozpatrzone zostaną przez Komisję Stypendialną.

Informujemy, że każdy wnioskodawca otrzyma pisemne zawiadomienie o decyzji Komisji Stypendialnej. Pismo zostanie wysłane drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail).

#FUNDACJADLACIEBIE

Przewiń do góry