Pożyczki ze środków własnych Fundacji - Program rozwoju MSP

Z uwagi na wyczerpanie środków nabór wniosków został wstrzymany.

Wnioskodawcy:

Osoby fizyczne i prawne prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego.


Przeznaczenie pożyczek:

 •  Cele inwestycyjne:

  • zakup nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej,

  • budowę, remont lub przebudowę nieruchomości,

  • zakup maszyn i urządzeń,

  • zakup pojazdów,

  • zakup wyposażenia biura,

 •  Cele obrotowe:

  • zakup materiałów, surowców, produktów lub towarów,

 • Inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego.

Zasady finansowania:

 • 5-letni okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne z możliwością skorzystania z karencji. 

 • 3-letni okres spłaty pożyczki na cele obrotowe z możliwością skorzystania z karencji.

Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej o marżę.

Kwota:

Maksymalna kwota pożyczki: 500.000 zł

Opłaty i prowizje:

Szczegółowe informacje na temat prowizji oraz opłat związanych z udzielaniem pożyczek ze środków Fundacji, znajdziecie Państwo w załączniku "Prowizje i Opłaty MSP ROL".


1. Wniosek

2. Załączniki do wniosków

3. Tabela opłat i prowizji

4. Arkusz kontrolno-rozliczeniowy

5. Regulamin

 

 

Pożyczki udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji, tj. pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek realizowanych z otrzymanych dotacji z budżetu Republiki Federalnej Niemiec w latach 1992 – 2002.

 

 

Przewiń do góry