Pożyczki ze środków własnych Fundacji - Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych

Złóż wniosek ON-LINE

Wnioskodawcy:

Program jest adresowany do osób fizycznych lub prawnych prowadzących lub zamierzających uruchomić działalność rolniczą na terenie woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego.

Przeznaczenie pożyczek:

  • Zakup maszyn i urządzeń, w tym ciągników rolniczych oraz przyczep (nowych lub używanych) służących prowadzeniu działalności rolniczej,
  • Zakup, budowę lub remont nieruchomości gospodarczych,
  • Zakup ziemi - gruntów rolnych,
  • Zakup stada podstawowego,
  • Zakup środków obrotowych.

Zakupy mogą być dokonywane zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Zasady finansowania:

  • 5-letni okres spłaty pożyczki inwestycyjnej z możliwością skorzystania z karencji. 
  • 3- letni okres spłaty pożyczki obrotowej z możliwością skorzystania z karencji.

Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej o marżę.

 

Maksymalna kwota pożyczki: 500.000 zł.

 

Opłaty i prowizje:

Szczegółowe informacje na temat prowizji oraz opłat od czynności związanych z udzieleniem pożyczki ze środków Fundacji, znajdziecie Państwo w załączniku "Prowizje i Opłaty MSP ROL".


 

Fundacja Rozwoju Śląska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentach.

1. Wniosek

2. Załączniki do wniosku

3. Tabela opłat i prowizji

4. Arkusz kontrolno-rozliczeniowy

5. Regulamin

 

Pożyczki udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji, tj. pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek realizowanych z otrzymanych dotacji z budżetu Republiki Federalnej Niemiec w latach 1992 – 2002.

 

Przewiń do góry