Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

W dniu 19 maja 2022 roku w Turawie odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.  W trakcie spotkania Fundację Rozwoju Śląska reprezentowała Pani Dyrektor Helena Lellek.

Poza członkami Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyli również: Pani Zuzanna Donath-Kasiura - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Ryszard Galla – Poseł na Sejm RP z ramienia Mniejszości Niemieckiej oraz Pan Rafała Bartek Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim,  Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego.

 

Gospodarz spotkania Wójt Gminy Turawa, Pan Dominik Pikos przedstawił walory i zalety swojej gminy.  Pan Marek Kuczka z Firmy sportsSYSTEMS przybliżył temat Piłkarskich Placów Zabaw (tzw. Soccer Parków). Pani Helena Lellek, Dyrektor Fundacji Rozwoju Śląska omówiła działalność i funkcjonowanie Fundacji oraz jej współpracę z samorządami. Na zakończenie omówione zostały bieżące sprawy Stowarzyszenia, w tym aktualna sytuacja odnosząca się do nauczania mniejszościowego.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe założone zostało w roku 1991, jej inicjatorem oraz pierwszym Przewodniczącym był śp. Pan Hubert Kurzał – Burmistrz Leśnicy. Stowarzyszenie zajmuje się pielęgnacją i popularyzacją wielokulturowości Śląska, twórczym pobudzeniem aktywności społeczno-politycznej oraz stwarzaniem warunków do podnoszenia poziomu kultury, sztuki i oświaty środowisk śląskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia niemieckiego, wspiera inicjatywy kulturalne służące pielęgnowaniu tradycji rodzimych oraz bierze czynny udział w kreowaniu polityki regionalnej. Stowarzyszenie zrzesza ponad 50 członków z województwa opolskiego oraz śląskiego, którzy reprezentują samorządy wszystkich szczebli, począwszy od gmin, poprzez powiaty, a na sejmiku województwa kończąc.

LOGO SSS.jpeg 

Przewiń do góry