×

Suche in der Seite

×

Melden Sie sich für unseren Newsletter

Ein Online-Treffen: Wie kann man mit einer Berufsausbildung im Unternehmen beginnen?

_DE 2022-03-28  DE AHK Kształcenie zawodowe .png

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na bezpłatne spotkanie online: Jak rozpocząć kształcenie zawodowe w firmie? Spotkanie dotyczyć będzie formy współpracy na linii – szkoła – firma, szans i wyzwań dla firm implementujących kształcenie zawodowe, przedstawiona zostanie rola instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zaprezentowane zostaną dobre praktyki.

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2022 o godz. 10.00

Termin nadsyłania zgłoszeń:03.04.2022r.

Szczegółowe informacje: https://bit.ly/3NhEcN4