×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Fundusz Stypendialny 2022

W marcu br. Fundacja Rozwoju Śląska zainaugurowała kolejną, piątą już edycję projektu pod nazwą Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla. Projekt skierowany jest do uczniów i studentów do 26-go roku życia, zamieszkujących na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej w roku szkolnym/ akademickim 2021/2022.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwał od 01.03.2022r. do 30.06.2022r. Wpłynęło łącznie 118 wniosków, 96 z woj. opolskiego, 18 z woj. śląskiego, 2 wnioski z woj. dolnośląskiego i 2 z woj. wielkopolskiego.

W dniu 06.09.2022r. Zarząd Fundacji, po rekomendacji Komisji Stypendialnej, przyznał 87 stypendiów dla uzdolnionych oraz zaangażowanych społecznie uczniów i studentów.

Informujemy, że każda osoba, która złożyła wniosek o stypendium, zostanie poinformowana o decyzji Zarządu Fundacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail). 


30 czerwca br. zakończono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego 2022. Z przyjemnością informujemy, że łącznie wpłynęło 117 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 95 z woj. opolskiego, 18 z woj. śląskiego oraz po 2 wnioski z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Najwięcej wniosków złożono w kategorii naukowej.

Złożone wnioski w najbliższym czasie poddane zostaną ocenie formalnej, następnie  wszystkie wnioski złożone w terminie rozpatrzone zostaną przez Komisję Stypendialną.

Informujemy, że każdy wnioskodawca otrzyma pisemne zawiadomienie o decyzji Komisji Stypendialnej. Pismo zostanie wysłane drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail).

 


Program Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska 2022  im. Johanna Krolla przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do dwudziestego szóstego roku życia, mieszkających na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej w roku szkolnym/ akademickim 2021/2022.

1 marca 2022r. rusza nabór wniosków i potrwa do 30 czerwca 2022r.

Wypełnione wnioski prosimy składać w oryginale:

  • osobiście w siedzibie Fundacji lub
  • drogą pocztową pod adresem:

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Wrocławska 133

45-837 Opole

Zanim złożysz wniosek - zapoznaj się z Regulaminem i dowiedz się więcej na temat Funduszu Stypendialnego 2022:

PDFREGULAMIN stypendium 2022.pdf

Wniosek do wypełnienia (do pobrania w wersji DOC lub PDF):

DOCwniosek-o-stypendium-2022.doc

PDFwniosek-o-stypendium-2022.pdf


Agata Róg-Kopczyńska
tel. 77 423 29 17
e-mail: