×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

UWAGA: Ze zwględu na wyczerpanie środków dla Funduszu Mikropożyczkowego czasowo wstrzymane jest przyjmowanie wniosków!

 

Wnioskodawcy:

Pożyczki skierowane są do małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego lub śląskiego.

 

Przeznaczenie pożyczek:

 • Cele inwestycyjne:
  • zakup nieruchomości, budowa, adaptacja, remont lub przebudowa nieruchomości,
  • zakup maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych (nowych lub używanych),
  • zakup wyposażenia biura.
    
 • Cele obrotowe:
  • zakup materiałów, surowców, towarów handlowych.

 

Zasady finansowania:

Okres spłaty pożyczki:

 • 10-letni na cele inwestycyjne
 • 3-letni na cele obrotowe

z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału oraz wcześniejszej spłaty pożyczki bez konsekwencji finansowych.

Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej o marżę.

 

Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł

 

Opłaty i prowizje:

Szczegółowe informacje na temat opłat oraz prowizji od czynności związanych z udzielaniem pożyczek ze środków Fundacji znajdziecie Państwo w zakładce "Opłaty i prowizje".


Dokumenty do pobrania Fundusz Mikro-Pożyczkowy

Opłaty i prowizje Fundusz Mikro-Pożyczkowy


Fundusz jest realizowany w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.