×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla

diploma-1390785_1920.png

 

W marcu br. Fundacja Rozwoju Śląska zainaugurowała kolejną, czwartą już edycję projektu pod nazwą Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla. Projekt skierowany jest do uczniów i młodzieży do 26-go roku życia, zamieszkujących na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej w roku szkolnym/ akademickim 2020/2021.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwał od 01.03.2021r. do 30.06.2021r. Wpłynęło łącznie 98 wniosków, 78 z woj. opolskiego, 17 z woj. śląskiego, 2 wnioski z woj. dolnośląskiego i 1 z woj. wielkopolskiego.

W dniu 10.09.2021 r. Zarząd Fundacji, po rekomendacji Komisji Stypendialnej, przyznał 73 stypendia dla uzdolnionych oraz zaangażowanych społecznie uczniów i studentów. Informujemy, że każda osoba, która złożyła wniosek o stypendium, zostanie poinformowana o decyzji Zarządu Fundacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail). W bieżącym roku szkolnym/akademickim stypendia zostaną wypłacone jednorazowo na wskazane we wniosku konto.