FUNDUSZ STYPENDIALNY 2021

W marcu br. Fundacja Rozwoju Śląska zainaugurowała kolejną, czwartą już edycję projektu pod nazwą Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla. Nasze stypendia cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością, czego świadectwem jest liczba złożonych wniosków z terenu całej Polski.

Projekt skierowany jest do uczniów i młodzieży do 26-go roku życia, zamieszkujących na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej w roku szkolnym/ akademickim 2020/2021.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwał od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r. Łącznie wpłynęło 98 wniosków, 78 z woj. opolskiego, 17 z woj. śląskiego, 2 z woj. dolnośląskiego i 1 z woj. wielkopolskiego.

Najwięcej wniosków dotyczy kategorii naukowej oraz społecznej. Pozostałe kategorie, w ramach których kandydaci złożyli wnioski stypendialne to kolejno kategoria artystyczna i sportowa.

Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

Informujemy, że każdy stypendysta otrzyma pisemne zawiadomienie o przyznanym stypendium. Pismo zostanie wysłane drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail).

Przewiń do góry