Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Sprawozdanie z działalności 2014
Zasady, formy i zakres działalności
Realizacja celów statutowych
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Informacja o posiedzeniach organów Fundacji
 

Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i pozostałych opłat

1.jpeg

Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową

2.jpeg

Informacja o pozostałych przychodach finansowych

3.jpeg

 

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry