×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Staż w dziale pożyczek Fundacji Rozwoju Śląska

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie zawodowe w instytucji finansującej i poznać zasady dot. procesu pożyczkowego, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w Fundacji Rozwoju Śląska.

 

Główne zadania:

-wsparcie działu rozliczania pożyczek;

-przygotowywanie dokumentacji;

-wsparcie w zakresie bieżącej obsługi Klientów;

 

Oczekujemy:

- studentów oraz absolwentów maksymalnie 2 lata po ukończeniu studiów (finanse i rachunkowość , ekonomia, bankowość);

- dobrej znajomości MS Office (w szczególności programu Excel);

- podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości;

- umiejętności pracy w zespole;

- wysokiej kultury osobistej, wiarygodności, odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych.

 

Oferujemy:

- możliwość odbycia płatnego stażu w instytucji finansowej;

- możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności dot. procesu pożyczkowego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV wraz ze zdjęciem oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, należy składać do 31.03.2021r r.:

- osobiście: Fundacja Rozwoju Śląska, 45-837 Opole, ul. Wrocławska 133,

- pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Śląska, 45-837 Opole, ul. Wrocławska 133,

- pocztą elektroniczną:

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie stażu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym RODO”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.