×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

DOKUMENTY DO POBRANIA RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

___

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla przedsiębiorców prowadzących księgowość w postaci Ryczałtu Ewidencjonowanego:

DOCPEE WNIOSEK O POŻYCZKE.doc

DOCBIZNES PLAN.doc

DOCWykaz dokumentow, które należy dołączyć do wniosku o pożyczkę.doc

DOCformularz oceny wstępnej.doc

DOCoświadczenie o niekaralności dla Wnioskodawcy.doc

DOCupoważnienie do BIG infomonitor -dla przedsiębiorcy.doc

XLSryczałt ewidencjonowany.xls

DOCoświadczenie majątkowe wnioskodawcy lub poręczyciela.doc

DOCzał. nr 1 do oświadczenia majątkowego upoważnienie do BIG infomonitor -dla konsumenta.doc

PDFzasady wypełniania upowaznień do BIG infomonitor.pdf

 

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.4 Efektywność energetyczna w MŚP - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania" RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/9717/2017/1/DIF/066 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 19.277.108,43 zł., z czego 16.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.