×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

DOKUMENTY DO POBRANIA RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

___

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla przedsiębiorców prowadzących księgowość w postaci Ryczałtu Ewidencjonowanego:

DOCwniosek-o-pozyczke PEE.doc

DOCBIZNES PLAN.doc

DOCwykaz-dokumentow-ktore-nalezy-dolaczyc-do-wniosku-o-pozyczke-2.doc

DOCformularz oceny wstępnej.doc

DOCoświadczenie o niekaralności dla Wnioskodawcy.doc

DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca od 25.05.2018r..docx

XLSryczałt ewidencjonowany.xls

DOCoswiadczenie-majatkowe-wnioskodawcy-lub-poreczyciela PEE.doc

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument od 25.05.2018r..docx

DOCXInstrukcja wypełniania Upoważnień BIG IM od 25.05.2018r..docx

PDFInformacja RODO.pdf

DOCXOświadczenie o danych z dowodu osobistego.docx

 

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.4 Efektywność energetyczna w MŚP - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania" RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/9717/2017/1/DIF/066 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 19.277.108,43 zł., z czego 16.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.