×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Dokumenty do pobrania Ryczałt Ewidencjonowany

___

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla przedsiębiorców prowadzących księgowość w postaci Ryczałtu Ewidencjonowanego:

DOCWNIOSEK O POŻYCZKĘ.doc

DOCBIZNES PLAN.doc

DOCwykaz-dokumentow-ktore-nalezy-dolaczyc-do-wniosku-o-pozyczke.doc

DOCformularz oceny wstępnej.doc

DOCoświadczenie o niekaralności dla Wnioskodawcy.doc

DOCupoważnienie do BIG infomonitor -dla przedsiębiorcy.doc

XLSryczałt ewidencjonowany.xls

DOCoświadczenie majątkowe wnioskodawcy lub poręczyciela.doc

DOCzał. nr 1 do oświadczenia majątkowego upoważnienie do BIG infomonitor -dla konsumenta.doc

PDFzasady wypełniania upowaznień do BIG infomonitor.pdf

 

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umów operacyjnych:

  1. Nr 2/RPOP/3317/2017/II/DIF/022 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska (Liderem Konsorcjum)  i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. (Uczestnikiem Konsorcjum), pełniącymi rolę Pośrednika Finansowego, wyłonionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego -  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 26.392.629,34 zł., z czego 22.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.
  2. Nr 2/RPOP/3317/2017/IV/DIF/024 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 28.802.267,89 zł., z czego 24.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.