×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Dokumenty do pobrania Pełna Księgowość

___

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla przedsiębiorców prowadzących księgowość w postaci Pełnej Księgowości:

DOCwniosek-o-pozyczke NPiU.doc

DOCBIZNES PLAN.doc

DOCwykaz-dokumentow-ktore-nalezy-dolaczyc-do-wniosku-o-pozyczke-1.doc

DOCformularz oceny wstępnej.doc

DOCoświadczenie o niekaralności dla Wnioskodawcy.doc

DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca od 25.05.2018r..docx

XLSpelna-ksiegowosc-abc.xls

DOCoswiadczenie-majatkowe-wnioskodawcy-lub-poreczyciela NPiU.doc

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument od 25.05.2018r..docx

DOCXInstrukcja wypełniania Upoważnień BIG IM od 25.05.2018r..docx

PDFInformacja RODO.pdf

DOCXOświadczenie o danych z dowodu osobistego.docx

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umów operacyjnych:

  1. Nr 2/RPOP/3317/2017/II/DIF/022 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska (Liderem Konsorcjum)  i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. (Uczestnikiem Konsorcjum), pełniącymi rolę Pośrednika Finansowego, wyłonionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego -  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 26.392.629,34 zł., z czego 22.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.
  2. Nr 2/RPOP/3317/2017/IV/DIF/024 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 28.802.267,89 zł., z czego 24.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.