×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczki BGK

 

 

 • 2017-10-13 plakat A2 zatwierdzony.png

  Pożyczka na nowe produkty i usługi

  03-01-2018 08:11
  • Dla kogo? -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie woj. opolskiego.
  • Na co? - inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, poszerzenie rynków zbytu.
  • Na jak długo? - Mała Pożyczka Inwestycyjna do 60 miesięcy, Duża Pożyczka Inwestycyjna do 84 miesięcy.
  • Ile?- maksymalna kwota pożyczki dla Małej Pożyczki Inwestycyjnej 150.000,00 zł, dla Dużej Pożyczki Inwestycyjnej 1.200.000,00 zł.
 • Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MSP

  • Dla kogo? -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane, posiadające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego.
  • Na co? -
   • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
   • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
   • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
   • do głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
   • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
   • audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.
  • Na jak długo? - 96 miesięcy ( w uzasadnionych przypadkach, przy docelowej oszczędności energii na poziomie co najmniej 60% do 120 miesięcy)
  • Ile?- maksymalna kwota pożyczki 500.000,00 zł.