Suche in der Seite

Zapisz si� do Newslettera

Zuwendungen für die Deutsche Minderheit

Pomoc dla struktur Mniejszości Niemieckiej oraz organizacji związanych z Mniejszością Niemiecką.

 

W ramach tego programu Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji Mniejszości Niemieckiej zamieszkujących w Polsce w zakresie:

 • inicjatyw podejmowanych przez młodzież Mniejszości Niemieckiej
 • edukacji, kształcenia ustawicznego
 • pomocy socjalnej dla członków Mniejszości Niemieckiej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • działań na rzecz użyteczności społecznej
 • finansowania kosztów osobowych oraz administracyjnych
 • oświaty i szkolnictwa
 • pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof.

 

Środki przeznaczone na te cele umożliwiają realizację m.in. takich przedsięwzięć jak:

 • warsztaty tematyczne
 • projekty sportowe
 • obozy młodzieżowe
 • wyjazdy edukacyjne
 • szkolenia
 • konferencje
 • seminaria
 • turnusy rehabilitacyjne dla seniorów
 • letnie warsztaty językowe dla dzieci i młodzieży
 • wycieczki dla dzieci i seniorów
 • festyny
 • spotkania adwentowe
 • pomoc materialna dla osób kwalifikujących się do pomocy społecznej
 • remonty i modernizacja domów spotkań

 
Organizacje Mniejszości Niemieckiej są wspierane przez Fundację w ramach dotacji udzielanych z podlegających rozliczeniu programów dotacyjnych.

Aktualnie źródłem finansowania projektów są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska  pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.

 

Dokumenty do pobrania:DOCZałącznik nr 2, Wniosek o wypłatę środków.doc
DOCZałącznik nr 3, Rozliczenie finansowe dotacji.doc
   

Linki:

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce www.vdg.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec www.bmi.bund.de

Institut für Auslandsbeziehungen www.ifa.de

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży www.pnwm.org

Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej www.fwpn.org.pl