Suche in der Seite

Zapisz si� do Newslettera

RODM

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) został powołany przy Fundacji Rozwoju Śląska 1 kwietnia 2013 r. na mocy decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powstał on na miejsce funkcjonującego od 12 lat Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.

 

Głównym celem funkcjonowania RODM stało się przybliżenie obywatelom głównych założeń polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządemi organizacjami pozarządowymi.

Cel ten jest realizowany poprzez:

  •  animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
  •  gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
  •  zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
  •  prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących Unii Europejskiej i polskiej polityki zagranicznej;
  •  udostępnianie materiałów, opracowań i publikacji o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące kwestii związanych członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

 

Wybrane inicjatywy zrealizowane przez RODM:

Gra Miejska „Strzał w 10” – jej motywem przewodnim była 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej, udział w niej wzięło
9 studenckich drużyn. Głównym celem gry było nie tylko podkreślenie znaczenia członkostwa Polski w UE, ale również zachęcenie społeczności lokalnej do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Debaty – „10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, „10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich”, „Mołdawia w drodze do Unii Europejskiej”, „Rola samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w kreowaniu aktywności społecznej na Opolszczyźnie”, „Jak współpracować, żeby skutecznie działać? Współpraca NGO w województwie opolskim” – wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich, jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Poruszane tematy dotyczyły obszarów związanych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016.

Spotkania z ekspertami – „Dzień Turecki”, „Dzień Służby Zagranicznej”, „Wielowymiarowość współpracy wyszehradzkiej”, „Dyplomacja obywatelska w relacjach polsko-czeskich” Głównym celem spotkań było rozwijanie współpracy dwu- i wielostronnej pomiędzy regionami.
W spotkaniach uczestniczyli zaproszeni eksperci z zagranicy. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego ośrodka: http://www.rodm-opole.pl/