×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

O fundacji

Fundacja Rozwoju Śląska została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 02.12.1991 przez:

  • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim z siedzibą w Gogolinie,
  • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Katowickiego z siedzibą w Raciborzu,
  • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Częstochowskiego z siedzibą w Oleśnie,
  • Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu.


Fundacja zarejestrowana została w dniu 3 lipca 1992 roku pod nazwą Fundacja Rozwoju Śląska.
Zmiana nazwy na Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych nastąpiła w 1996 roku i związana była z rozszerzeniem jej działalności na tereny, na których zamieszkuje ludność pochodzenia niemieckiego, m.in. Pomorze, Warmia i Mazury, Wielkopolska.

Główną myślą przewodnią, która towarzyszyła przy zakładaniu Fundacji, zarówno przedstawicielom rządu niemieckiego jak również przedstawicielom mniejszości niemieckiej w Polsce, było utworzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za właściwe wydatkowanie środków finansowych rządu niemieckiego, przeznaczonych na wspieranie mniejszości niemieckiej w Polsce i jej otoczenia. Pomoc ta miała na celu m.in. zahamowanie masowych wyjazdów Niemców z Polski do Niemiec, poprzez stworzenie im warunków podobnych do tych, jakie mieliby wyjeżdżając do Niemiec.

Ponadto głównym założeniem było stworzenie instytucji, która poprzez swoją działalność będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska.

 

Aktualnie Fundacja skupia swoją działalność w następujących obszarach:

  •  wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej,
  •  wsparcie działalności kulturalnej,
  •  działalność pożyczkowa,
  •  Regionalna Instytucja Finansująca,
  •  usługi rozwojowe dla MSP.

 


Fundacja udziela pożyczek przedsiębiorcom oraz rolnikom na cele inwestycyjne i obrotowe

przy uproszczonych procedurach oraz atrakcyjnym oprocentowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.


PDFcertyfikat ISO.pdf

ksu_small.jpeg iso.png