×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczki

Wnioski o PROLONGATĘ dotyczące umów:

 • Regionalny Fundusz Pożyczkowy: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 20, 30, 22, 33, 44
 • Program Rozwoju MSP : umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 50, 60, 75
 • Program Rozwoju Rolnictwa: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 70, 80, 85
 • Fundusz Mikro-Pożyczkowy: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 40, 41, 42

należy składać na adres  na druku: PDFWNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY.pdf


 • Analiza wniosków dotyczących programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu wytycznych z Banku Gospodarstwa Krajowego

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone. Informacje zwrotne zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe.


 • Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II

  Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Śląska została wybrana jako Pośrednik Finansowy do zarządzania Funduszem Pożyczkowym oraz świadczenia usługi szkoleń i doradztwa w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” w roku 2019.

  • Dla kogo? -
   • Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej- absolwenci szkół i uczelni wyższych, do 4 lat od ukończenia szkoły, zarejestrowanych bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów.
   • Pożyczka na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego- podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, niepubliczne szkoły oraz przedszkola, żłobki lub kluby dziecięce prowadzone przez osoby fizyczne.
   • Bezpłatne szkolenia i doradztwo- dla pożyczkobiorców programu.
  • Na co? - zakupy inwestycyjne oraz obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (adekwatne do branży i zakresu wykonywanej pracy)
  • Na jak długo?- 7 lat w przypadku podejmowania działalności gospodarczej, 3 lata na utworzenie stanowiska pracy.
  • Ile?- maksymalna kwota pożyczki dla rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi 20 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.W przypadku pożyczek na utworzenie miejsca pracy jest to wartość 6 krotnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Regionalny Fundusz Pożyczkowy

  • Dla kogo? - mikro, mali, średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego lub spoza województwa na realizację inwestycji w woj. opolskim.
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe).
  • Na jak długo?- 10 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile?- maksymalna kwota pożyczki to 1.000.000,00 zł.
 • Program rozwoju MSP

   

  • Dla kogo? - osoby fizyczne i prawne prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie kraju.
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów, surowców, produktów lub towarów (środki obrotowe).
  • Na jak długo?- 5 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile?- maksymalna kwota pożyczki to 500.000,00 zł.
 • Program rozwoju rolnictwa

   

  • Dla kogo? - osoby fizyczne prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność rolniczą na terenie kraju.
  • Na co? - zakup maszyn i urządzeń oraz ciągników i przyczep rolniczych, zakup, budowę lub remont nieruchomości gospodarczych, zakup ziemi - gruntów rolnych, zakup stada podstawowego, zakup środków obrotowych.
  • Na jak długo?- 5 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile?- maksymalna kwota pożyczki to 500.000,00 zł.
 • 2017-10-13 plakat A2 zatwierdzony.png

  Pożyczka na nowe produkty i usługi

  03-01-2018 08:11
  • Dla kogo? -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie woj. opolskiego.
  • Na co? - inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, poszerzenie rynków zbytu.
  • Na jak długo? - Mała Pożyczka Inwestycyjna do 60 miesięcy, Duża Pożyczka Inwestycyjna do 84 miesięcy.
  • Ile?- maksymalna kwota pożyczki dla Małej Pożyczki Inwestycyjnej 150.000,00 zł, dla Dużej Pożyczki Inwestycyjnej 1.200.000,00 zł.
 • Fundusz Mikro-Pożyczkowy

  UWAGA: Ze zwględu na wyczerpanie środków dla Funduszu Mikropożyczkowego czasowo wstrzymane jest przyjmowanie wniosków!

  • Dla kogo? - mikro, mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. śląskiego lub woj. opolskiego
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowa, adaptacja, remont lub przebudowa nieruchomości, zakup maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych (nowych lub używanych), zakup wyposażenia biura,cele obrotowe – zakup materiałów, surowców, towarów handlowych.
  • Na jak długo?- 10 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile?- maksymalna kwota pożyczki to 1.000.000,00 zł.