×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczki

 

 

 • PB-WS-II.png

  Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II

  Dla kogo?

  • Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - absolwenci szkół i uczelni wyższych, do 4 lat od ukończenia szkoły, zarejestrowanych bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów. Złóż wniosek ON-LINE
  • Pożyczka na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego - podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, niepubliczne szkoły oraz przedszkola, żłobki lub kluby dziecięce prowadzone przez osoby fizyczne. Pożyczka uzupełniająca: Złóż wniosek ON-LINE Pożyczka dla przedsiębiorcy: Złóż wniosek ON-LINE
  • Bezpłatne szkolenia i doradztwo - dla pożyczkobiorców programu.

  Na co? - zakupy inwestycyjne oraz obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (adekwatne do branży i zakresu wykonywanej pracy)

  Na jak długo? - 7 lat w przypadku podejmowania działalności gospodarczej, 3 lata na utworzenie stanowiska pracy.

  Ile? - maksymalna kwota pożyczki dla rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi 20 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.W przypadku pożyczek na utworzenie miejsca pracy jest to wartość 6 krotnego miesięcznego wynagrodzenia.

 • Regionalny Fundusz Pożyczkowy

  • Dla kogo? - mikro, mali, średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego lub spoza województwa na realizację inwestycji w woj. opolskim.
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe).
  • Na jak długo? - 10 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 1.000.000,00 zł.
  • Złóż wniosek ON-LINE
 • Program rozwoju MSP

  • Dla kogo? - osoby fizyczne i prawne prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie kraju.
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów, surowców, produktów lub towarów (środki obrotowe).
  • Na jak długo? - 5 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 500.000,00 zł.
 • Program rozwoju rolnictwa

  • Dla kogo? - osoby fizyczne prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność rolniczą na terenie kraju.
  • Na co? - zakup maszyn i urządzeń oraz ciągników i przyczep rolniczych, zakup, budowę lub remont nieruchomości gospodarczych, zakup ziemi - gruntów rolnych, zakup stada podstawowego, zakup środków obrotowych.
  • Na jak długo? - 5 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 500.000,00 zł.
 • Fundusz Mikro-Pożyczkowy

  UWAGA: Ze zwględu na wyczerpanie środków dla Funduszu Mikropożyczkowego czasowo wstrzymane jest przyjmowanie wniosków!

  • Dla kogo? - mikro, mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. śląskiego lub woj. opolskiego
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowa, adaptacja, remont lub przebudowa nieruchomości, zakup maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych (nowych lub używanych), zakup wyposażenia biura,cele obrotowe – zakup materiałów, surowców, towarów handlowych.
  • Na jak długo? - 10 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 1.000.000,00 zł.
 • Wnioski o zawieszenie spłaty.png

  Wnioski o zawieszenie spłaty pożyczki

  Wnioski o PROLONGATĘ dotyczące umów:

  • Regionalny Fundusz Pożyczkowy: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 20, 30, 22, 33, 44

  należy składać na adres  na druku: PDFWNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY.pdf

  • Program Rozwoju MSP : umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 50, 60, 75
  • Program Rozwoju Rolnictwa: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 70, 80, 85
  • Fundusz Mikro-Pożyczkowy: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 40, 41, 42

  należy składać na adres  na druku: PDFWNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY.pdf

  • Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

  należy składać na adres  na druku: PDFWNIOSEK ZAWIESZENIE SPŁATY PB-WWS II.pdf

  Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone. Informacje zwrotne zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe.