×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczka dla przedsiębiorcy - na utworzenie miejsca pracy

Stopka BGK 22-02-2016.jpeg


Podstawowe informacje

Pożyczka podstawowa - na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka uzupełniająca - na utworzenie miejsca pracy

 

1. Wniosek

DOCXWzór wniosku o pożyczkę dla przedsiębiorcy na utworzenie miejsca pracy.docx 

 

2. Załączniki do wniosku- podstawowe

DOCXZałącznik nr 1 -wysokość przeciętnego wynagrodzenia.docx
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na wnioskowane przedsięwzięcie.doc
DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie majątkowe wnioskodawcy , poręczyciela.doc
DOCZałącznik nr 10 - oświadczenie potwierdzające prawo opieki (dotyczy opiekuna osoby niepełnosprawnej).doc
DOCOświadczenie majątkowe rolnika.doc

 

3. Załączniki do wniosku- dodatkowe

DOCXUpoważnienie BIG dla konsumenta.docx
DOCXUpoważnienie BIG dla przedsiębiorcy.docx
DOCXZasady wypełniania upoważnień do BIG.docx
DOCFormularz oceny wstępnej.doc
DOCPłynność finansowa.doc
PDFTabela opłat i prowizji
DOCWykaz dodatkowych dokumentów składanych wraz z wnioskiem.doc
DOCXZakres danych osobowych, RODO.docx

 

4. Regulamin

PDFRegulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń.pdf

 

5. Dokumenty dot. umowy

DOCXOświadczenie o danych z dowodu osobistego.docx
XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx

 

6. Dokumenty do rozliczenia

XLSArkusz rozliczeniowy pożyczki.xls

 

Kontakt - składanie wniosków