×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczka uzupełniająca - na utworzenie miejsca pracy

Stopka BGK 22-02-2016.jpeg


Podstawowe informacje

Szanowny Kliencie!

Poniższy link przekieruje Cię do elektronicznego formularza Wniosku pożyczkowego programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II. Zarejestruj się na portalu, wypełnij cały wniosek pożyczkowy oraz załącz stosowne dokumenty w postaci skanów. Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualny adres e-mail podawany w czasie rejestracji, gdyż wszelkie informacje na temat zmiany statusu wniosku będą przesyłane na podany e-mail. Po przesłaniu wniosku do Fundacji Rozwoju Śląska otrzyma on status "Przyjęty" lub "Do uzupełnienia". W przypadku konieczności wniesienia poprawek do wniosku, zostanie odesłany do korekty w edytowalnej postaci.

Gdy Wniosek otrzyma status "Przyjęty", prosimy o "Pobranie wydruku wniosku na potrzeby umowy", jego wydrukowanie, podpisanie i wraz z oryginalnymi załącznikami - niezwłoczne dostarczenie do Fundacji Rozwoju Śląska. Rozpatrywanie Państwa wniosku rozpocznie się od dnia złożenia kompletnego zestawu dokumentów.

WNIOSEK ON-LINE

 

1. Wniosek

DOCXWzór wniosku o pożyczkę uzupełniającą- na utworzenie miejsca pracy.docx

 

2. Załączniki do wniosku podstawowe

DOCXZałącznik nr 1 - Wysokość przeciętnego wynagrodzenia.docx
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na wnioskowane przedsięwzięcie.doc
DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy , poręczyciela.doc
DOCXZałącznik nr 5 - Opinia Powiatowego Urzędu Pracy.docx
DOCZałącznik nr 10 - Oświadczenie potwierdzające prawo opieki (dotyczy opiekuna osoby niepełnosprawnej).doc
DOCOświadczenie majątkowe rolnika.doc

 

3. Załącznik do wniosku dodatkowy

DOCXZakres danych osobowych, RODO.docx

 

4. Regulamin

PDFRegulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń.pdf

 

5. Aneks do umowy

DOCXOświadczenie o danych z dowodu osobistego.docx

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx

 

6. Dokumenty do rozliczenia pożyczki

XLSArkusz rozliczeniowy pożyczki.xls

 

Pożyczka dla przedsiębiorcy - na utworzenie miejsca pracy

Kontakt - składanie wniosków