×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczka podstawowa - na podjęcie działalności gospodarczej

logotyp.png

Podstawowe informacje


Szanowni Państwo,

informujemy, że suma złożonych wniosków w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” przekroczyła już dostępne środki przeznaczone na ten cel. Ostatni wniosek, który będzie rozpatrzony w ramach listy podstawowej wpłynął w dniu 04.08.2020 r. o godz. 16.33. Pozostałe wnioski tworzą listę rezerwową i będą rozpatrywane w miarę zwalniania się środków. O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia będziemy Państwa informować za pomocą komunikatora. Nabór wniosków o pożyczki został wstrzymany do odwołania.


WZORY FORMULARZY

1. Wniosek

DOCXWzór wniosku o pożyczkę podstawową na rozpoczęcie działalności gospodarczej.docx
PDFWskazówki dotyczące wypełnienia pkt. 2.2 i 2.3 wniosku.pdf

2. Załączniki do wniosku - podstawowe

DOCXZałącznik nr 1 - Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.docx
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o nieubieganiu się o środki publiczne na wnioskowane przedsięwzięcie.doc
DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy, poręczyciela.doc
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.doc
DOCZałącznik nr 10 - Oświadczenie potwierdzające prawo opieki, dotyczy opiekuna osoby niepełnosprawnej.doc

3. Załączniki do wniosku - dodatkowe

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument.docx
DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca.docx
DOCXInstrukcja wypełniania upoważnień BIG IM.docx
DOCFormularz oceny wstępnej.doc
PDFTabela opłat i prowizji
DOCXZakres danych osobowych, RODO.docx

4. Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń

PDFPBWwSII - Regulamin.pdf

PDF2020.05.05 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną FRŚ.pdf

5. Dokumenty dot. umowy

DOCXOświadczenie o danych z dowodu osobistego.docx
XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx

 

6. Dokumenty do rozliczenia pożyczki 

XLSArkusz rozliczeniowy pożyczki.xls

 

 

Pożyczka uzupełniająca - na utworzenie miejsca pracy

Pożyczka dla przedsiębiorcy - na utworzenie miejsca pracy

Kontakt - składanie wniosków