×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Program rozwoju MSP

Wnioskodawcy:

Osoby fizyczne i prawne prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie kraju.


Przeznaczenie pożyczek:

 •  Cele inwestycyjne :
  • zakup nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • budowę, remont lub przebudowę nieruchomości,
  • zakup maszyn i urządzeń,
  • zakup pojazdów,
  • zakup wyposażenia biura,
  • zakup materiałów, surowców, produktów lub towarów (środki obrotowe),
  • inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego.

 

 Zasady finansowania:

 • 5-letni okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne z możliwością skorzystania z karencji. 
 • 3-letni okres spłaty pożyczki na cele obrotowe z możliwością skorzystania z karencji.

Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej o marżę.

 

Maksymalna kwota pożyczki: 500.000 zł

 

Opłaty i prowizje:

Szczegółowe informacje na temat prowizji oraz opłat związanych z udzielaniem pożyczek ze środków Fundacji, znajdziecie Państwo w zakładce "Opłaty i prowizje".


Dokumenty do pobrania MSP

Opłaty i prowizje MSP

 

Pożyczki udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji, tj. pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek realizowanych z otrzymanych dotacji z budżetu Republiki Federalnej Niemiec w latach 1992 – 2002.